Algemene voorwaarden

Op alle diensten en werkzaamheden die BRIX2.0 B.V. verricht zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin wordt de verhouding tussen BRIX2.0 B.V. en de opdrachtgever(s) beschreven.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BRIX2.0 B.V. gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door BRIX2.0 B.V. gesloten overeenkomsten waarbij BRIX2.0 B.V. verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.

Je kunt onze algemene voorwaarden hieronder downloaden. Heb je na het lezen nog vragen, of wil je nadere informatie, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder.

Download algemene voorwaarden